Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere Araştırma Görevlisi alımıyla ilgili olarak “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında 09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de (aynı zamanda web sitemizde) yayımlanan ilana başvuran ve ön değerlendirme neticesinde giriş sınavına girmesi uygun bulunan adayların 30.11.2022 tarihinde yapılan Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız