Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alım İlanı

(04.04.2022 tarih ve 31799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (beş) adet Araştırma Görevlisi, 2 (iki) adet Öğretim Görevlisi (ders verecek) olmak üzere 6 (altı) adet öğretim elemanı alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

85

 (Seksenbeş)

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

85

 (Seksenbeş)

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

EA

85

 (Seksenbeş)

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme veya İşletme Mühendisliği lisans mezunu olmak. İşletme, Endüstri Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(İngilizce)

Araştırma Görevlisi

70

(Yetmiş)

EA

85

 (Seksenbeş)

1

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik veya İşletme lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak. 

Rektörlük

Temel Bilimler ve Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

(Türkçe)

70

(Yetmiş)

SÖZEL

50

(Elli)

1

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu olmak. Türkçe Öğretmenliği Sertifikası bulunmak. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak. Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.

Yabancı Diller Bölümü

Öğretim Görevlisi

(İngilizce)

 

 

70

(Yetmiş)

SÖZEL

90

(Doksan)

1

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Çeviri Bilim/Mütercim Tercümanlık   lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

İlan Takvimi

Resmî Gazetede Yayım:    04.04.2022
Son Başvuru Tarihi:         18.04.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.04.2022
Giriş Sınavı Tarihi:            27.04.2022
Sonuç Açıklama Tarihi:     29.04.2022

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi birim için olduğunu belirten açık iletişim adresleri yazılı, ıslak imzalı) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 6. Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge
 7. Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. Araştırma Görevlisi adaylarının Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam ettiğini gösterir öğrenci belgesi (ilgili Enstitü veya E-devlet üzerinden alınabilir)
 9. Araştırma Görevlisi adayları 01.01.2022 tarihinde 35 yaşından büyük olmamak kaydıyla başvuru yapabilir.
 10. Öğretim Görevlisi adaylarının Tezli Yüksek Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge
 11. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslı ya da onaylı sureti
 12. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 13. Yabancı Dil belgesi (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 14. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 15. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Son başvuru tarihi: 18.04.2022’dir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ