Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(12.08.2021 tarih ve 31566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

 

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 5 (beş) adet Doktor Öğretim Üyesi; 6 (altı) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son Başvuru Tarihi: 27.08.2021) Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

         Fakültesi

Birimi

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

Profesör

1

Doktorasını Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Yöneylem Araştırması veya Makine Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak veya Doçentliğini bu alanlardan birinde almış olmak. Üretim Sistemleri ve Üretim Bilgi Sistemleri konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Biyomühendislik Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Biyoloji, Kimya, Biyoteknoloji veya Biyomühendislik lisans mezunu olmak. Doktorasını Biyomühendislik veya Biyoteknoloji alanında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Gıda Mühendisliği

Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış olmak. Elektrikle ilgili konularda çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği lisans mezunu olmak. Doktorasını bu alanlardan birinde yapmış olmak. Telekomünikasyon ve Haberleşme konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

(Türkçe)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını Psikoloji, Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak. Anne-Çocuk Ruh Sağlığı, Bebek Ruh Sağlığı konularında çalışmaları bulunmak.

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (açık adresli ıslak imzalı/ https://personel.gidatarim.edu.tr/form  )
  2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
  3. Kadro durumuna göre eğitim durumlarını gösterir belgeleri (Lisans/lisansüstü doktora/doçentlik/profesörlük belgelerinin aslı veya onaylı sureti)
  4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  5. Nüfus cüzdanı/ T.C. Kimlik kartı örneği
  6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  8. Yabancı dil puanını gösterir belge (İngilizce yeterlilik için ÜDS/YDS/YÖKDİL veya eş değeri en az 85 puan)
  9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (gidatarim.edu.tr/kvkk) linkinden elde edilen imzalı hali
  10. Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından Profesör kadrosu için 6 adet, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet dijital (CD halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İletişim: Personel Daire Başkanlığı: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ