Elektrik-Elektronik Mühendisliği Akademik Personeli

Doç.Dr. H. Deniz BAŞDEMİR

Doktora: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2014
Yüksek Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2010
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2008
Çalışma Alanları: Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga Tekniği, Kırınım teorisi, Antenler, Radar Kesit Alanı, Optik Haberleşme

Dr.Öğr.Üyesi Metin Burak ALTINOKLU

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görme, Görüntü Analizi

 

Dr.Öğr.Üyesi Zafer ARICAN

Doktora: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (İsviçre)
Yüksek: Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Bilgisayarla Görme, Görüntü İşleme ve Analiz, Makine Öğrenme,Derin Öğrenme, Sinyal İşleme, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar (iOS ve Android)

 

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILMAZ

Doktora: Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Elektrik Mühendisliği, Fırat Üniversitesi

Çalışma Alanları: Otomatik Kontrol, Nonlineer Sistemler, Robotik,  Sayısal sinyal işleme, Sayısal Görüntü İşleme, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyomedikal Sistemler, Hücresel Yapay Sinir Ağları,  Elektronik, Mikro İşlemci Temelli Sistemler, Gömülü Sistemler , Makine öğrenmesi ve uzman sistemler, sınıflandırma algoritmaları, Bulanık mantık, Yazılım Mühendisliği.
 

Arş.Gör. Hasan Basri ÖKSÜZ

Yüksek Lisans: Akıllı Kontrol Sistemleri, Selçuk Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Robot Kontrolü, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol Sistemleri, Optimizasyon Algoritmaları, Gömülü Sistemler, Yapay Zeka Algoritmaları
 

Arş.Gör. Sait ÖZTÜRKMEN

Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sayısal İşaret İşleme, Görüntü Analizi, Akustik Görüntüleme