Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Programı

Fakültemize kabul edilen öğrencilerimiz ilk üç dönemlerini Mühendislik Programları Ortak Programı kapsamında okumaktadırlar.


Ortak programı başarıyla bitiren öğrencilerimiz Gıda Mühendisliği Bölümünü tercih etmeleri halinde aşağıda sunulan müfredata dördüncü dönemlerinden itibaren devam etmektedirler.

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi
Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

4. Yarıyıl/ 4th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG-2002 Kütle ve Enerji Denkliği
Mass and Energy Balances
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
FENG-2008 Staj I
Practical Training I
0 0 0 7 Zorunlu/
Required
BENG-2002 Organik Kimya
Organic Chemistry
3 0 3 3 Zorunlu/
Required
BENG-2004 Analitik Kimya
Analytical Chemistry
4 0 4 4 Zorunlu/
Required
BENG-2006 Analitik Kimya Laboratuvarı
Analytical Chemistry Laboratory
0 3 1 3 Zorunlu/
Required
UNIV-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution II
2 0 0 2 Zorunlu/
Required
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Sosyal Seçmeli
Social Elective
X X 2 2 Seçmeli/
Elective
  TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS     16 30  
5. Yarıyıl/ 5th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG 3001 Akışkanlar Mekaniği
Fluid Mechanics
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
FENG 3003 Termodinamik
Thermodynamics
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
FENG 3005 Gıda Mikrobiyolojisi
Food Microbiology
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
FENG 3007 Gıda Mikrobiyolojisi  Laboratuvarı
Food Microbiology Laboratory
0 2 1 2 Zorunlu/
Required
FENG 3009 Fermentasyon Teknolojisi
Fermentation Technology
2 0 2 2 Zorunlu/
Required
MBGE 3001 Biokimya I
Biochemistry I
4 0 4 5 Zorunlu/
Required
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Sosyal Seçmeli
Social Elective
X X 2 2 Seçmeli/
Elective
  TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS     21 30  
6. Yarıyıl/ 6th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG 3002 Gıda Kimyası
Food Chemistry
4 0 4 5 Zorunlu/
Required
FENG 3004 Gıda Kimyası Laboratuvarı
Food Chemistry Laboratory
0 2 1 3 Zorunlu/
Required
FENG 3006 Isı ve Kütle Transferi
Heat and Mass Transfer
4 0 4 6 Zorunlu/
Required
FENG 3008 Gıda Teknolojisi I
Food Technology I
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
FENG 3010 Staj II
Practical Training II
0 0 0 6 Zorunlu/
Required
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS     15 30  
7. Yarıyıl/ 7th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG 4001 Proje Çalışmaları
Project Work
0 4 2 5 Zorunlu/
Required
FENG 4003* Proses Tasarımı
Process Design
2 2 3 5 Zorunlu/
Required
FENG-4005 Gıda Teknolojisi II
Food Technology II
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
FENG-4007 Temel İşlemler ve Laboratuvarı
Unit Operations and Laboratory  
2 2 3 5 Zorunlu/
Required
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS     17 30  
8. Yarıyıl/ 8th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG 4002* Ürün ve Fabrika Tasarımı
Product and Plant Design
2 2 3 5 Zorunlu/
Required
FENG 4004 Proses Kontrol
Process Control        
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  Seçmeli
Elective
X X 3 5 Seçmeli/
Elective
  TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS     18 30  
*FENG4003'ün ön koşul / eş koşul dersleri FENG2002, FENG3001 ve FENG3006'dır.
** FENG4002'nin ön koşul / eş koşul dersi FENG4003'tür
Seçmeli Dersler / Elective Courses
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS
/ECTS
Statüsü
/Status
FENG-2202 İnsan Beslenmesine Giriş
Introduction to Human Nutrition
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-2206 Gıda ve Kültür
Food and Culture
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-3205 Gıda Muhafaza Yöntemleri
Food Preservation Techniques
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-3202 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetimi
Food Safety and Quality Management    
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4203 Uygulamalı Kinetik
Applied Kinetics
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4205 Gıda Analizleri
Food Analysis
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4207 Gıda Malzemelerinin Fiziksel Özellikleri
Physical Properties of Food Materials
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4209 Gastronomi
Gastronomy
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4211 Gıda Bilimi
Food Science
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4202 Ayırma Teknikleri
Separation Techniques
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4206 Protein Mühendisliği
Protein Engineering
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4208 Fonksiyonel Gıdalar
Functional Foods
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4210 Gıda Ürünlerinin Duyusal Değerlendirilmesi
Sensory Evaluation of Food Products    
2 2 3 5 Seçmeli/
Elective
FENG-4212 Gıda Katkı Maddeleri
Food Additivies
3 0 3 5 Seçmeli/
Elective