Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gonca Bilge ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sencer Buzrul İzmir’de Gerçekleştirilen Proje Toplantılarına Katılım Sağladılar

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Gonca Bilge ve Gıda Mühendisliği Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Sencer Buzrul İzmir’de Gerçekleştirilen Proje Toplantılarına Katılım Sağladılar Anadolu Birlik Holding şirketlerinden PANAGRO A.Ş.’nin partnerlerinden biri olduğu ve Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Gonca Bilge ve Prof. Dr. Sencer Buzrul’un danışmanlık yaptığı “Akdeniz KOBİ’leri için sütçülük inovasyonu” (DAINME-SME) isimli Avrupa Birliği destekli projenin 6’ncı toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Toplantıda her bir partner projenin 30’uncu ayı itibariyle gerçekleştirmiş olduğu iş paketlerini sundu. Ayrıca idari komite toplantısı yapılarak biri süt ürünleri diğeri peynir üreticisi olan iki işletmeye teknik gezi düzenlenmiştir.