Ayça GEDİKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Gıda Mühendisliği Bölümü

Doktora: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Yüksek Lisans: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Lisans: Gıda Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Et bilimi, Gıda kimyası, Gıda mikrobiyolojisi, Gıda oksidasyonu, Raf ömrü, Yeni ürün geliştirme, HACCP

 

Kısa Özgeçmiş

Dr. Ayça Gedikoğlu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev almaktadır. Dr. Gedikoğlu Doktora ve Yüksek Lisansını Gıda Bilimi üzerine Missouri Üniversitesi, A.B.D. ve Lisansını da Gıda Mühendisliği alanında Ankara Üniversitesinden almıştır. Dr. Gedikoğlu`nun yüksek lisans ve doktora çalışmaları et teknolojisi üzerine olup, et ürünlerinin raf ömürlerinin iyileştirilmesi, fonksiyonel et ürünlerinin geliştirilmesi ve gıda güvenliği üzerinedir. Ayrıca, Dr. Gedikoğlu KGTÜ`ye geçmeden önce Missouri Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, Missouri Tarım Bakanlığının desteklediği gıda ürünleri için HACCP planı geliştirme projesin de yer almıştır ve Missouri Üniversitesinin verdiği HACCP sertifika programında eğitmen olarak görev almıştır.  Dr. Gedikoğlu`nun devam etmekte olan projesi aromatik ve tıbbi bitkilerden elde edilen özlerden yenilebilir, doğal kaplama geliştirilmesi, ve et ürünlerinin güvenliği, raf ömrü ve kalitesinin iyileştirilmesi üzerine olup Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

CV

Web Sitesi

İletişim Bilgileri

Merkez Kampüs
Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
T: +90(332) 223 54 50
F: +90(332) 223 54 90

Seçilmiş Yayınlar

  1. GEDİKOĞLU HALUK,GEDİKOĞLU AYÇA,CLARKE ANDREW (2016).  Consumers  Preferences for Citrus Fiber Added Ground Beef.  Journal of Food Distribution Research (Yayın No: 2854784)  
  2. GEDİKOĞLU AYÇA,Clarke Andrew Douglas (2015).  Effect of Antimicrobial Agents on Physical and Chemical Properties of Ready to Eat Bologna.  Advanced Journal of Food Science and Technology, 8(3), 202-209. (Yayın No: 2586383) 
  3. GEDİKOĞLU AYÇA,Gruen Ingolf,Clarke Andrew Douglas (2015).  Determination of Flavonoids in Citrus Fiber by HPLC and the Impact of Extraction Methodology on TPC  TFC  TCC  and ORAC.  IFT Annual Meeting (/)(Yayın No:2587698)      
  4. GEDİKOĞLU AYÇA,Clarke Andrew Douglas (2015).  Consumer Preferences for Ground Beef Meatballs Made with Citrus Fiber.  IFT Annual Meeting (/)(Yayın No:2587708)      
  5. GEDİKOĞLU AYÇA,Lin Mengshi,Clarke Andrew Douglas (2015).  Prediction of Oxidation in Ground Beef Meatballs Made with Citrus Fiber by Fourier Transform Infrared Spectroscopy.  AMSA Reciprocal Meat Conference (/)(Yayın No:2587719)