Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Münevver Sökmen 9. Ulusal Analitik Kimya Kongresine Katıldı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanımız ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Münevver Sökmen 19-23 Eylül tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen "9. Ulusal Analitik Kimya Kongresi"ne konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Münevver Sökmen kongrede "Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu İle Şerbetçi Otundan (Humulus lupulus) β–Asitlerin İzolasyonu ve Biyosit Üretimi" başlıklı sözlü sunum ve "Diopyros kaki L. (Trabzon Hurması) Yaprak Ekstresi Kullanarak Ag Nanopartikülün Sentez ve Karakterizasyonu" başlıklı bir poster sunumu gerçekleştirdi.