Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler toplam 240 AKTS’lik dersleri tamamlamak zorundadır. İçmimarlık lisans derecesini elde edebilmek için program yeterliliklerinin bütünüyle sağlanması gerekir. Bu kapsamda gerekli zorunlu ve seçmeli derslerin (bitirme projesi dersleri de dahil olmak üzere) yönetmelikte belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir.

 

Öğrencilerin Büro Stajı ve Şantiye Stajı olmak üzere iki adet staj yapmaları ve bu stajlardan başarılı olmaları mezuniyet için zorunludur.