Öğretim Programı

 

1. YIL,

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

Kredi

Z/S

Dili

 

Güz Dönemi

IMB1001

Teknik Resim - I

8

4+2+0

5

Zorunlu

Türkçe

IMB1003

Temel Tasarım - I

10

4+4+0

6

Zorunlu

Türkçe

IMB1005

Mimarlık ve İçmimarlığa Giriş

5

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

UNIV2007

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

UNIV1005

Türk Dili - I

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

UNIV1001

İngilizce - I

4

3+0+0

3

Zorunlu

Türkçe

Güz Dönemi Toplamı:

30

17+6+0

20

   

 

Bahar Dönemi

IMB1000

Teknik Resim - II

8

4+2+0

5

Zorunlu

Türkçe

IMB1002

Temel Tasarım - II

10

4+4+0

6

Zorunlu

Türkçe

IMB1004

Sanat Tarihi

3

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB1006

Yapı ve Malzeme Bilgisi - I

5

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

UNIV1016

Türk Dili - II

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

UNIV1002

İngilizce - II

4

3+0+0

3

Zorunlu

Türkçe

Bahar Dönemi Toplamı:

30

16+6+0

21

   

YIL TOPLAMI:

60

 

41

   

 

 

2.YIL

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

Kredi

Z/S

Dili

 

Güz Dönemi

IMB2001

Projeye Giriş

10

5+4+0

7

Zorunlu

Türkçe

IMB2003

Yapı ve Malzeme Bilgisi - II

5

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

IMB2005

Bilgisayar Dest. Tas. - I

3

1+2+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB2007

Taşıyıcı Sistemler

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

UNIV2008

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (Grafik ve Model Anlatımı)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Bitkisel Tasarım)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-3 (İş Sağlığı)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Güz Dönemi Toplamı:

30

16+8+0

20

   

 

Bahar Dönemi

IMB2000

İçmimari Proje - I

10

5+4+0

7

Zorunlu

Türkçe

IMB2002

Yapı Projesi

5

3+2+0

4

Zorunlu

Türkçe

IMB2004

Bilgisayar Dest. Tas. - II

3

1+2+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB2006

Rölöve

4

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (Renk Bilgisi)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Soyut Düşünme)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-3 (İş Güvenliği)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Bahar Dönemi Toplamı :

30

15+10+0

20

   

YIL TOPLAMI :

60

 

40

   

2. yıl her dönem iki adet seçmeli ders seçilecektir.

 

 

3. YIL

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

Kredi

Z/S

Dili

 

Güz Dönemi

IMB3001

İçmimari Proje - II

10

5+4+0

7

Zorunlu

Türkçe

IMB3003

Fiziksel Çevre Kontrolü

5

3+2+0

4

Zorunlu

Türkçe

IMB3005

Donatı Tarihi

4

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

IMB3007

Sunum ve Anlatım Teknikleri- I

4

1+2+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB3009

Modern Mimarlık Tarihi

3

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (Fotoğrafçılık)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Mekân ve Kültür)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Güz Dönemi Toplamı:

30

15+10+0

20

   

 

Bahar Dönemi

IMB3000

İçmimari Proje - III

10

5+4+0

7

Zorunlu

Türkçe

IMB3002

Fiziksel Çevre Tasarımı

4

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

IMB3004

Donatı Tasarımı

4

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

IMB3006

Sunum ve Anlatım Teknikleri- II

4

1+2+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB3008

Restorasyon

4

2+2+0

3

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (İç Mekân Stilleri)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Vitrin Tasarımı)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Bahar Dönemi Toplamı :

30

14+12+0

20

   

YIL TOPLAMI :

60

 

40

   

3. yıl her dönem bir adet seçmeli ders seçilecektir.

 

 

4. YIL

Kodu

Ders Adı

ECTS

D+U+L

Kredi

Z/S

Dili

 

Güz Dönemi

IMB4001

İçmimari Proje - IV

10

5+4+0

7

Zorunlu

Türkçe

IMB4003

Yapı Metraj ve Keşif

4

3+2+0

4

Zorunlu

Türkçe

IMB4005

İleri Bilgisayar Modelleme Teknikleri

2

1+2+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB4007

İş Hukuku

2

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB4009

Mesleki Deneyim – I (Büro Stajı)

4

0+2+0

1

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (Meslek Etiği)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Evrensel Tasarım)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-3 (Çevre Psikolojisi)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Güz Dönemi Toplamı :

30

14+8+0

20

   

 

Bahar Dönemi

IMB4000

Bitirme Projesi

12

6+4+0

8

Zorunlu

Türkçe

IMB4002

Bitirme Projesi Raporu

6

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB4004

Maliyet-Pazarlama

4

2+0+0

2

Zorunlu

Türkçe

IMB4006

Mesleki Deneyim – II (Şantiye Stajı)

4

0+2+0

1

Zorunlu

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-1 (Araştırma Teknikleri)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-2 (Ekolojik Tasarım)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

 

Teknik(bölüm) Seçmeli-3 (Kent Mobilyaları)

4

2+0+0

2

Seçmeli

Türkçe

Bahar Dönemi Toplamı :

30

10+8+0

15

   

YIL TOPLAMI :

60

 

35

   

4. yıl birinci dönem iki adet, ikinci dönem bir adet seçmeli ders seçilecektir.