Münevver SÖKMEN

Prof. Dr.

Dekan

Doktora: Sheffield Hallam University
Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Lisans: Kimya, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Analitik Kimya, Çevre Kimyası, İleri oksidasyon teknolojileri- katalitik oksidasyon, Fenton Oksidasyonu, Foto-katalitik oksidasyon, Antibakteriyel malzeme üretimi, Kendi kendini temizleyen yüzeyler, Katalitik oksidasyonların çevre uygulamaları ve yeni katalizör sistemlerinin geliştirilmesi, Katalitik giderim mekanizmalarının aydınlatılması, Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini, GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, Kolon Kromatografisi, Biyo aktif bileşenlerin kromatografik Analizi, Antioksidan aktivite, Atomik spektroskopi, Eser element  ve ağır metal analizi, Katı faz ekstraksiyonu ve uygulamaları

 

Kısa Özgeçmiş

1965 yılında Ankara’da doğdu. Üreğil İlkokulu ve Orta Okulundaki eğitiminden sonra 1982 yılında Ankara Kız Lisesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde eğitimine başladı ve 1986 yılında Kimyager olarak mezun oldu. Mezuniyetini izleyen aylarda Cumhuriyet Üniversitesi araştırma görevliliği sınavını kazanarak Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda göreve başladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede tamamladıktan sonra 1994 yılında YÖK bursuyla İngiltere’nin Sheffield Hallam Üniversitesi School of Science and Mathematics’de doktora eğitimine başladı. 1997 yılında doktorasını tamamladıktan sonra mecburi hizmetini tamamlamak üzere Cumhuriyet Üniversitesi’ne döndü. 2003 yılında doçent ünvanını aldı ve 2006-2017 yılları arasında akademik hayatını Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde devam ettirdi. 2017 yılı başından itibaren Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

CV

Web Sitesi

İletişim Bilgileri

Merkez Kampüs
Dede Korkut Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
T: +90(332) 223 54 88
F: +90(332) 223 54 90

Seçilmiş Yayınlar

  1. Sökmen M, Tatlıdil I, Breen C, Clegg F, Buruk CK, Sivlim T, Akkan S, “A new nano-TiO2 immobilized biodegradable polymer with self-cleaning properties” Journal of Hazardous Materials, 187: 199–205 (2011).
  2. Tatlıdil Altın İ, Polat İ, Bacaksız B, Sökmen M, “ ZnO and ZnS microrods coated on glass and photocatalytic activity” Applied Surface Science, 258:4861-4865 (2012).
  3. Altın İ, Sökmen M, “Photocatalytic Properties of Silver Incorporated Titania Nanoparticles Immobilized on Waste-Derived Polystyrene" Water Air Soil Pollut., 225:1786 (2014).
  4. Altın İ, Sökmen M, Bıyıklıoğlu, Z, “Quaternized zinc(II) phthalocyanine-sensitized TiO2: surfactant-modified sol-gel synthesis, characterization and photocatalytic applications” Desalination and Water Treatment, 57:34, 16196-16207, DOI:10.1080/19443994.2015.1084535 (2016).
  5. Bayrak R., Albay C, Koc M, Altın, İ, Değirmencioğlu, İ, Sökmen M, “Preparation of phthalocyanine/TiO2 nanocomposites for photocatalytic removal of toxic Cr(VI) ions” Process Safety and Environmental Protection, 102, 294–302 (2016).