Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.

Doktora: Endüstri Mühendisliği, University of Iowa
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi


Çalışma Alanları: Üretim ve tedarik zinciri Yönetimi, Servis sistemleri, Süreç tasarımı

 

Prof. Dr.

Doktora: Proses Mühendisliği, Bordeaux Üniversitesi
Doktora: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans:Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma alanları: Öngörücü gıda mikrobiyolojisi, Isıl ve ısıl olmayan (yüksek durgun-sıvı basınç, yüksek basınç karbon dioksit) işlemler

 

Prof. Dr.

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyokimya, University of Leeds
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma alanları: Mikrobiyal Biyoteknoloji, Fungal moleküler genetik, Endüstriyel enzim genetiği ve üretimi

 

Prof. Dr.

Doktora: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Kimyasal Biyoloji; Tıbbi, Gıda ve Çevre analizleri için biyosensör geliştirme; Aptamerlerin seçilimi ve uygulamları; Yan akışlı kromatografik sistemlerin geliştirilmesi; Nanobiyosensörler. 

Prof. Dr.

Doktora: Sheffield Hallam University
Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Lisans: Kimya, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Analitik Kimya, Çevre Kimyası, İleri oksidasyon teknolojileri- katalitik oksidasyon, Fenton Oksidasyonu, Foto-katalitik oksidasyon, Antibakteriyel malzeme üretimi, Kendi kendini temizleyen yüzeyler, Katalitik oksidasyonların çevre uygulamaları ve yeni katalizör sistemlerinin geliştirilmesi, Katalitik giderim mekanizmalarının aydınlatılması, Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini, GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, Kolon Kromatografisi, Biyo aktif bileşenlerin kromatografik Analizi, Antioksidan aktivite, Atomik spektroskopi, Eser element  ve ağır metal analizi, Katı faz ekstraksiyonu ve uygulamaları

 

Prof. Dr.

Doktora: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi
Yüksek Lisans: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: İş Etüdü, Ergonomi, İş Zekâsı, Yönetim Destek Sistemleri, Verimlilik, İş Kazaları İnceleme Yöntemleri, Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler

Doç. Dr.

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sayısal Yöntemler, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Veri Madenciliği, Kablosuz Sensör Ağlar, Yazılım Mühendisliği

 

Doç. Dr.

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.  

 

Doç. Dr.

Doktora: Twente Üniversitesi
Yüksek Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Organik Kimya (Organic Chemistry), Supramoleküler Kimya (Supramolecular Chemistry), Malzeme ve Polimer Kimyası (Materials and Polymer Chemistry), Nanobilim (Nanoscience)

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Çalışma Alanları: Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görme, Görüntü Analizi

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (İsviçre)
Yüksek: Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Bilgisayarla Görme, Görüntü İşleme ve Analiz, Makine Öğrenme,Derin Öğrenme, Sinyal İşleme, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar (iOS ve Android)

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Kimya Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)


Çalışma ve ilgi alanları: Biyobozunur plastikler, Biyorafineriler, Lignoselülozik tarımsal atıklar, Selülozik etanol, İyonik, sıvılar, Biyokütle önişlemleri

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyomühendislik (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)

 

Çalışma Alanları:Spektroskopik Yöntemler, Gıda Analizleri, Biyosensörler, Yüzey Modifikasyonu, Yüzey Karakterizasyonu

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Bilkent Üniversites
Yüksek Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans:Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Organik ve Boya ile Duyarlaştırılmış Güneş Hücreleri, Fotodinamik Terapi, Boyar Maddeler, Organokatalizörler, Moleküler Makineler, Biyoplastikler

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği, Pennsylvania State University
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Bitki doku kültürü, Mikroçoğaltma, Kontrollü atmosfer, Algler, Fotoototrofi, Fotomiksotrofi, Yağ rafinasyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Yüksek Lisans: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Lisans: Gıda Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Et bilimi, Gıda kimyası, Gıda mikrobiyolojisi, Gıda oksidasyonu, Raf ömrü, Yeni ürün geliştirme, HACCP

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Endüstri Mühendisliği, Concordia University
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Çalışma Alanları: Operations Research, Decision Support Systems, Revenue Management, Total Quality Management, Network Management

 

Dr. Öğr. Üyesi

Lisans: Bilgisayar Öğretmenliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yüksek Lisans: Bilişim Sistemleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Bilişim Sistemleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Paralel Hesaplama

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Gıda işleme prosesleri, Biyoaktif bileşenlerin enkapsülasyonu, Gıdalarda ısıl işlem kontaminantları ve azaltma stratejileri, Meyve ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması

 

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Işık Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Biyoenformatik ve hesaplamalı biyoloji algoritmaları; yeni nesil dizi hizalama (HTS), yapısal varyasyon keşfi, biyolojik ağlar, antik DNA

Dr. Öğr. Üyesi

Doktora: Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Lisans: Elektrik Mühendisliği, Fırat Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Otomatik Kontrol, Nonlineer Sistemler, Robotik,  Sayısal sinyal işleme, Sayısal Görüntü İşleme, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyomedikal Sistemler, Hücresel Yapay Sinir Ağları,  Elektronik, Mikro İşlemci Temelli Sistemler, Gömülü Sistemler , Makine öğrenmesi ve uzman sistemler, sınıflandırma algoritmaları, Bulanık mantık, Yazılım Mühendisliği.

 

Arş. Gör.

Doktora: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devam ediyor
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans:Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Gıda Biyoteknolojisi, öngörülebilir gıda mikrobiyolojisi, enkapsülasyon, probiyotik, gıdalarda raf ömrü çalışmaları.

 

Arş.Gör.

Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Devam ediyor
Lisans: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Optimizasyon, iş ve süreç geliştirme, iş etüdü 

 

Arş. Gör.

Yüksek Lisans: Akıllı Kontrol Sistemleri, Selçuk Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans:Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Robot Kontrolü, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol Sistemleri, Optimizasyon Algoritmaları, Gömülü Sistemler, Yapay Zeka Algoritmaları

 

Arş. Gör.

Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans:Endüstri Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Sistem Analizi ve Tasarımı, Çok Kriterli Karar Verme

 

Arş.Gör.

Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi


Çalışma Alanları: Sayısal İşaret İşleme, Görüntü Analizi, Akustik Görüntüleme

 

Arş. Gör.

Doktora: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi – Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
 

Çalışma alanları: Gıda mikrobiyolojisi, Süt ve süt ürünleri teknolojisi, Probiyotikler ve prebiyotikler, Antioksidanlar, Biyoaktif peptidler

Arş. Gör.

Doktora: Kimya Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi – Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Kimya Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Kimya Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi
 

Çalışma alanları: Katalizör sentezi, biyokütleden enerji üretimi, nanoparçacık sentezi