Öğretim Üyeleri

Prof.Dr.

Yeterlilik: Mimarlık, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1975.

Yüksek Lisans: Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963.

Lisans: Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963.

 

Çalışma Alanları: Yapı Bilgisi, İç Mekânın Esnek Ve Değiştirilebilir Kullanımı, Gökdelenlerde İç Mekân Düzeni Ve Çevre Sorunları, Türk Mimarlığı, İç Mimarlık ve Sanayi, Bilim Ve Teknoloji Çağında Metrolarda Sanatsal Yaklaşımlar, İç Ve Dış Mekan Elemanlarında Modüler Koordinasyon Ve Tasarım İlkeleri

 

Prof. Dr.

Doktora: Endüstri Mühendisliği, University of Iowa
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi


Çalışma Alanları: Üretim ve tedarik zinciri Yönetimi, Servis sistemleri, Süreç tasarımı

 

Prof. Dr.

Doktora: Proses Mühendisliği, Bordeaux Üniversitesi
Doktora: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans:Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma alanları: Öngörücü gıda mikrobiyolojisi, Isıl ve ısıl olmayan (yüksek durgun-sıvı basınç, yüksek basınç karbon dioksit) işlemler

 

Prof.Dr.

Doktora: Mimarlık / Kentsel Tasarım, Mimar Sinan Üniversitesi, 1979.

Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, Heriot-Watt University, 1977.

Lisans: Mimarlık, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, 1973.

 

Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım Metodolojisi, Planlama-Tasarım Süreç İlişkisi, Kentsel Rejenerasyon, Kentsel Mikro Ortam Tasarımı, Büyük Projeler, Yeni Teknolojiler, Kentsel Peyzaj, Tasarım Rehberi.

 

Prof. Dr.

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyokimya, University of Leeds
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma alanları: Mikrobiyal Biyoteknoloji, Fungal moleküler genetik, Endüstriyel enzim genetiği ve üretimi

 

Prof. Dr.

Doktora: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Biyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Kimyasal Biyoloji; Tıbbi, Gıda ve Çevre analizleri için biyosensör geliştirme; Aptamerlerin seçilimi ve uygulamları; Yan akışlı kromatografik sistemlerin geliştirilmesi; Nanobiyosensörler. 

Prof. Dr.

Doktora: Sheffield Hallam University
Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Lisans: Kimya, Ankara Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Analitik Kimya, Çevre Kimyası, İleri oksidasyon teknolojileri- katalitik oksidasyon, Fenton Oksidasyonu, Foto-katalitik oksidasyon, Antibakteriyel malzeme üretimi, Kendi kendini temizleyen yüzeyler, Katalitik oksidasyonların çevre uygulamaları ve yeni katalizör sistemlerinin geliştirilmesi, Katalitik giderim mekanizmalarının aydınlatılması, Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini, GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, Kolon Kromatografisi, Biyo aktif bileşenlerin kromatografik Analizi, Antioksidan aktivite, Atomik spektroskopi, Eser element  ve ağır metal analizi, Katı faz ekstraksiyonu ve uygulamaları

 

Prof. Dr.

Doktora: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi
Yüksek Lisans: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: İş Etüdü, Ergonomi, İş Zekâsı, Yönetim Destek Sistemleri, Verimlilik, İş Kazaları İnceleme Yöntemleri, Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler

Doç. Dr.

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sayısal Yöntemler, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Veri Madenciliği, Kablosuz Sensör Ağlar, Yazılım Mühendisliği

 

Doç. Dr.

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

 

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.