Akademik Personel(Ünvan, soyad sıralamasına göredir.)

Prof.Dr. Ali KILIÇ (Dekan)

Doktora: Teknoloji Yönetimi (Milli Savunma Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi (Milli Savunma Üniversitesi)
Lisans: Sistem Mühendisliği (Milli Savunma Üniversitesi)

E-posta: ali.kilic@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Meltem Huri BATURAY

Doktora: Bilgisayar Eğitimi ve Öğretim Teknolojileri (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İngilizce Öğretimi (Gazi Üniversitesi)
Lisans: İngilizce Öğretimi (Gazi Üniversitesi)

E-posta: meltem.baturay@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Prof.Dr. Reza Zare HASSANPOUR

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Tahran Polytechnic Universitesi)
Lisans:Bilgisayar Mühendisliği (Shiraz Universitesi)

E-posta: reza.hassanpour@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Hale İnci ÖZTÜRK

Doktora: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Selçuk Üniversitesi)

E-posta: inci.ozturk@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Recep BENZER

Doçentlik: Yönetim Bilişim Sistemleri
Doktora: Endüstri Mühendisliği (Gazi Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği (Sakarya Ünviversitesi)
Lisans: Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği (İstanbul Ünviversitesi)

E-posta: recep.benzer@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Sevil ÇIKRIKCI ERÜNSAL

Doktora: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: sevil.cikrikci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Şenol Zafer ERDOĞAN

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Trakya Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Sayısal Yöntemler (İstanbul Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Trakya Üniversitesi)

E-posta: senol.erdogan@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Güney GÜRSEL

Doktora: Tıp Bilişim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İnternet Üzerinden Bilişim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Sistem Mühendisliği (Kara Harp Okulu Komutanlığı)

E-posta: guney.gursel@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Kasım ÖZTOPRAK

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: kasim.oztoprak@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Metin Burak ALTINOKLU

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: burak.altinoklu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Büşra AYDIN

Doktora: Biyomühendislik (Marmara Üniversitesi - İstanbul)
Yüksek Lisans: Biyomühendislik (Marmara Üniversitesi - İstanbul)

E-posta: busra.aydin@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Kenan BAŞOĞLU

Sanatta Yeterlik (Dr.): İç Mimarlık (Hacettepe Üniversitesi) - 2007
Yüksek Lisans: İç Mimarlık (Hacettepe Üniversitesi) - 1989
Lisans: Mühendislik Fakültesi, Mes.Tek.Y.O. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi) - 1983

E-posta: kenan.basoglu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Onur BULUT

Doktora: Biyokimya (ODTÜ)
Yüksek Lisans: Biyoloji (ODTÜ)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)

E-posta: onur.bulut@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Sevde Gülizar DİNÇER

Doktora: Mimarlık (Konya Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Mimarlık (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Lisans: Mimarlık (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

E-posta: sevde.dincer@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Handan ERTÜRK

Doktora: Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği (Pennsylvania State University)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: handan.erturk@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Navid KHALEGHIMOGHADDAM

Doktora: Mimarlık / Nöro-Mimari (Selçuk Üniversitesi)
Yüksek Lisans: İslami Mimarlık (Tebriz İslami Sanat Üniversitesİ)
Lisans: Mimarlık (Yazd Shahid Sadoughi Teknik Üniversitesi)

E-posta: navid.khm@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Gül ÖZKAN

Doktora: Bilgisayar ve Bilişim Bilimi ve Mühendisliği (Florida Üniversitesi - ABD)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Bilkent Üniversitesi – Türkiye)

E-posta: Aysegul.Ozkan@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Şeyma KOYUNCU

Sanatta Yeterlik: İç Mimarlık (Eskişehir Teknik Üniversitesi) - Devam Ediyor
Yüksek Lisans: İç Mimarlık (Anadolu Üniversitesi)
Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Hacettepe Üniversitesi)
 

E-posta: seyma.koyuncu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Elif UYSAL

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi) - Devam ediyor
Yüksek Lisans: Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (KTO Karatay Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (KTO Karatay Üniversitesi)

E-posta: elif.uysal@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Halil Yasin DİLEK

Yüksek Lisans: İç Mimarlık (Çukurova Üniversitesi)
Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Selçuk Üniversitesi)

E-posta: yasin.dilek@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Abdul Haluk Batur GEZİCİ

Yüksek Lisans: Yapay Zekâ (Özyeğin Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (İstanbul Aydın Üniversitesi)

E-posta: batur.gezici@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. İrem KORKUTATA

Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliğİ (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi) - Devam Ediyor
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi)

E-posta: korkutata.irem@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Gökçe ONUR KARABULUT

Yüksek Lisans: İç mimarlık ve Çevre Tasarımı (Selçuk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi Ortak Program) - Devam Ediyor
Lisans: İç mimarlık ve Çevre Tasarımı (Selçuk Üniversitesi)

E-posta: gokce.onur@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa