Akademik Personel(Ünvan, soyad sıralamasına göredir.)

Prof.Dr. Reza Zare HASSANPOUR

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Yükseklisans: Tahran Polytechnic Universitesi, Bilgisayar Mühendisliği
Lisans: Shiraz Universitesi, Bilgisayar Mühendisliği

E-posta: reza.hassanpour@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Şenol Zafer ERDOĞAN

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sayısal Yöntemler, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

E-posta: senol.erdogan@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Ali KILIÇ

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

E-posta: ali.kilic@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Kübra Sultan ÖZDEMİR

Doktora: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

E-posta: kubra.ozdemir@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Kasım ÖZTOPRAK

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: kasim.oztoprak@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Doç.Dr. Hale İnci ÖZTÜRK

Doktora: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi 
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

E-posta: inci.ozturk@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Metin Burak ALTINOKLU

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

E-posta: burak.altinoklu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Büşra AYDIN

Doktora: Biyomühendislik (Marmara Üniversitesi - İstanbul)
Yüksek Lisans: Biyomühendislik (Marmara Üniversitesi - İstanbul)

E-posta: busra.aydin@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Kenan BAŞOĞLU

Sanatta Yeterlik (Dr.): İç MimarlıkHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2007
Yüksek Lisans: İç MimarlıkHacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 1989
Lisans: Mühendislik Fakültesi,Mes.Tek.Y.O. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi -1983

E-posta: kenan.basoglu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Onur BULUT

Doktora: Biyokimya (ODTÜ)
Yüksek Lisans: Biyoloji (ODTÜ)
Lisans: Moleküler Biyoloji ve Genetik (İstanbul Üniversitesi)

E-posta: onur.bulut@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Sevil ÇIKRIKCI ERÜNSAL

Doktora: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

E-posta: sevil.cikrikci@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Sevde Gülizar DİNÇER

Doktora: Mimarlık, Konya Teknik Üniversitesi, 2022
Yüksek Lisans: Mimarlık, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016
Lisans: Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2012

E-posta: sevde.dincer@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Handan ERTÜRK

Doktora: Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği, Pennsylvania State University
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

E-posta: handan.erturk@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ziya Karakaya

Doktora: Atılım Üniversitesi - MODES Ana Bilim Dalı (Bilgisayar Müh. ve İmalat Müh. Ana çalışma alanı)
Yüksek Lisans: ODTÜ-BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri)
Lisans: ODTÜ-Matematik

E-posta: ziya.karakaya@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Navid KHALEGHIMOGHADDAM

Doktora: Mimarlık / Nöro-Mimari, Selçuk Üniversitesi,
Yüksek Lisans: İslami Mimarlık, Tebriz İslami Sanat Üniversitesi,
Lisans: Mimarlık, Yazd Shahid Sadoughi Teknik Üniversitesi,

E-posta: navid.khm@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ersin KIZGUT

Doktora : Matematik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2016)
Lisans : Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (2009)
 

E-posta: ersin.kizgut@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Gül ÖZKAN

Doktora: Bilgisayar ve Bilişim Bilimi ve Mühendisliği (Florida Üniversitesi - ABD)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Bilkent Üniversitesi – Türkiye)

E-posta: Aysegul.Ozkan@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Şeyma KOYUNCU

Sanatta Yeterlik: İç Mimarlık, Eskişehir Teknik Üniversitesi, devam ediyor.
Yüksek Lisans: İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi, 2020.
Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi, 2017.
 

E-posta: seyma.koyuncu@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Hasan Basri ÖKSÜZ

Doktora: Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Konya Teknik Üniversitesi – Devam ediyor
Yüksek Lisans: Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Konya Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

E-posta: hasan.oksuz@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Öğr.Gör. Elif UYSAL

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi - Devam ediyor
Yüksek Lisans: Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, KTO Karatay Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, KTO Karatay Üniversitesi

E-posta: elif.uysal@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Duygu ALTUNKAYA

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi - Devam ediyor
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

E-posta: duygu.altunkaya@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Halil Yasin DİLEK

Yüksek Lisans: İç Mimarlık, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Selçuk Üniversitesi

E-posta: yasin.dilek@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Abdul Haluk Batur GEZİCİ

Yüksek Lisans: Yapay Zekâ - Özyeğin Üniversitesi - 2023
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği - İstanbul Aydın Üniversitesi - 2021

E-posta: batur.gezici@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. İrem KORKUTATA

Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (devam ediyor)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (2022)

E-posta: korkutata.irem@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa
Arş.Gör. Gökçe ONUR KARABULUT

Yüksek Lisans: İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, Selçuk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi Ortak Program - Devam ediyor.
Lisans: İç mimarlık ve Çevre Tasarımı, Selçuk Üniversitesi - 2016

E-posta: gokce.onur@gidatarim.edu.tr

Akademik Sayfa