Akademik Personel

Prof.Dr. Ayhan Azzem AYDINÖZ

Yeterlilik: Mimarlık, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, 1975.
Yüksek Lisans: Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963.
Lisans: Mimarlık, İstanbul Teknik Üniversitesi, 1963.

Çalışma Alanları: Yapı Bilgisi, İç Mekânın Esnek Ve Değiştirilebilir Kullanımı, Gökdelenlerde İç Mekân Düzeni Ve Çevre Sorunları, Türk Mimarlığı, İç Mimarlık ve Sanayi, Bilim Ve Teknoloji Çağında Metrolarda Sanatsal Yaklaşımlar, İç Ve Dış Mekan Elemanlarında Modüler Koordinasyon Ve Tasarım İlkeleri

 

Prof.Dr. Erkan BAYRAKTAR

Doktora: Endüstri Mühendisliği, University of Iowa
Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üretim ve tedarik zinciri Yönetimi, Servis sistemleri, Süreç tasarımı

 

Prof.Dr. Sencer BUZRUL

Doktora: Proses Mühendisliği, Bordeaux Üniversitesi / Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma alanları: Öngörücü gıda mikrobiyolojisi, Isıl ve ısıl olmayan (yüksek durgun-sıvı basınç, yüksek basınç karbon dioksit) işlemler

 

Prof.Dr. Güzin KONUK

Doktora: Mimarlık / Kentsel Tasarım, Mimar Sinan Üniversitesi, 1979.
Yüksek Lisans: Kentsel Tasarım, Heriot-Watt University, 1977.
Lisans: Mimarlık, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, 1973.

Çalışma Alanları: Kentsel Tasarım Metodolojisi, Planlama-Tasarım Süreç İlişkisi, Kentsel Rejenerasyon, Kentsel Mikro Ortam Tasarımı, Büyük Projeler, Yeni Teknolojiler, Kentsel Peyzaj, Tasarım Rehberi.

Prof.Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL

Doktora: Moleküler Biyoloji ve Biyokimya, University of Leeds
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma alanları: Mikrobiyal Biyoteknoloji, Fungal moleküler genetik, Endüstriyel enzim genetiği ve üretimi

 

Prof.Dr. Durmuş Tayyar ŞEN

Doktora: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi
Yüksek Lisans: İş Etüdü ve Ergonomi, Birmingham Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: İş Etüdü, Ergonomi, İş Zekâsı, Yönetim Destek Sistemleri, Verimlilik, İş Kazaları İnceleme Yöntemleri, Veri Madenciliği, Karar Destek Sistemleri, Uzman Sistemler

Prof.Dr. Münevver SÖKMEN

Doktora: Sheffield Hallam University
Yüksek Lisans: Cumhuriyet Üniversitesi
Lisans: Kimya, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Analitik Kimya, Çevre Kimyası, İleri oksidasyon teknolojileri- katalitik oksidasyon, Fenton Oksidasyonu, Foto-katalitik oksidasyon, Antibakteriyel malzeme üretimi, Kendi kendini temizleyen yüzeyler, Katalitik oksidasyonların çevre uygulamaları ve yeni katalizör sistemlerinin geliştirilmesi, Katalitik giderim mekanizmalarının aydınlatılması, Kromatografik ayırma, izolasyon ve yapı tayini, GC/MS, HPLC, LC/MS, TLC, Kolon Kromatografisi, Biyo aktif bileşenlerin kromatografik Analizi, Antioksidan aktivite, Atomik spektroskopi, Eser element  ve ağır metal analizi, Katı faz ekstraksiyonu ve uygulamaları
 

Prof.Dr. Mehmet Reşit TOLUN

Doktora: Bilgisayar Bilimleri (University of Kent - İngiltere)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Bilimleri (University of Kent - İngiltere)
Lisans: Fizik ve Bilgisayar Bilimleri (University of Kent - İngiltere)

Çalışma Alanları: Yapay öğrenme, Yapay zeka, Veri madenciliği
 

Doç.Dr. H. Deniz BAŞDEMİR

Doktora: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2014
Yüksek Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2010
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Çankaya Üniversitesi, 2008
Çalışma Alanları: Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga Tekniği, Kırınım teorisi, Antenler, Radar Kesit Alanı, Optik Haberleşme

Doç.Dr. Şenol Zafer ERDOĞAN

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi
Yüksek Lisans: Sayısal Yöntemler, İstanbul Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Trakya Üniversitesi

Çalışma Alanları: Veri Madenciliği, Kablosuz Sensör Ağlar, Yazılım Mühendisliği
 

Doç.Dr. Ali KILIÇ

Doktora: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi, Milli Savunma Üniversitesi
Lisans: Sistem Mühendisliği, Milli Savunma Üniversitesi

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.  

 

Doç.Dr. Kasım ÖZTOPRAK

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Bilgisayar Ağları, Siber Güvenlik, İletişim Güvenliği, Büyük Veri İşleme, Modelleme, Bilgisayar Donanımı
 

Doç.Dr. Mahmut Deniz YILMAZ

Doktora: Twente Üniversitesi
Yüksek Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Organik Kimya (Organic Chemistry), Supramoleküler Kimya (Supramolecular Chemistry), Malzeme ve Polimer Kimyası (Materials and Polymer Chemistry), Nanobilim (Nanoscience)
 

Dr.Öğr.Üyesi Metin Burak ALTINOKLU

Doktora: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sinyal İşleme, Görüntü İşleme, Bilgisayarlı Görme, Görüntü Analizi

 

Dr.Öğr.Üyesi Zafer ARICAN

Doktora: Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (İsviçre)
Yüksek: Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Bilgisayarla Görme, Görüntü İşleme ve Analiz, Makine Öğrenme,Derin Öğrenme, Sinyal İşleme, Artırılmış Gerçeklik, Mobil Uygulamalar (iOS ve Android)

 

Dr.Öğr.Üyesi Erinç BAHÇEGÜL

Doktora: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Lisans: Kimya Mühendisliği (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Çalışma ve ilgi alanları: Biyobozunur plastikler, Biyorafineriler, Lignoselülozik tarımsal atıklar, Selülozik etanol, İyonik, sıvılar, Biyokütle önişlemleri
 

Dr.Öğr.Üyesi Gonca BİLGE

Doktora: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Biyomühendislik (Hacettepe Üniversitesi)
Lisans: Gıda Mühendisliği (Hacettepe Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Spektroskopik Yöntemler, Gıda Analizleri, Biyosensörler, Yüzey Modifikasyonu, Yüzey Karakterizasyonu

Dr.Öğr.Üyesi Yusuf ÇAKMAK

Doktora: Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, Bilkent Üniversites
Yüksek Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Kimya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Organik ve Boya ile Duyarlaştırılmış Güneş Hücreleri, Fotodinamik Terapi, Boyar Maddeler, Organokatalizörler, Moleküler Makineler, Biyoplastikler

Dr.Öğr.Üyesi Beyzanur ÇAYIR ERVURAL

Doktora: Endüstri Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek lisans: Endüstri Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği,  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Çalışma Alanları: Yöneylem araştırması uygulamaları, Veri analitiği, Karar verme, Optimizasyon, Sezgisel yöntemler, Zaman serileri analizi, Uzman tahminleme, Enerji kaynak planlaması, Sürdürülebilirlik.

Dr.Öğr.Üyesi Handan ERTÜRK

Doktora: Ziraat ve Biyoloji Mühendisliği, Pennsylvania State University
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Bitki doku kültürü, Mikroçoğaltma, Kontrollü atmosfer, Algler, Fotoototrofi, Fotomiksotrofi, Yağ rafinasyonu
 

Dr.Öğr.Üyesi Ayça GEDİKOĞLU

Doktora: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Yüksek Lisans: Gıda Bilimi, University of Missouri-Columbia
Lisans: Gıda Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

Çalışma Alanları: Et bilimi, Gıda kimyası, Gıda mikrobiyolojisi, Gıda oksidasyonu, Raf ömrü, Yeni ürün geliştirme, HACCP
 

Dr.Öğr.Üyesi Gürünay ÖKTEN

Doktora / Sanatta Yeterlik: İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi, 2018.
Yüksek Lisans: İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Hacettepe Üniversitesi, 2012.
Lisans: İçmimarlık, Çankaya Üniversitesi, 2009.

Çalışma Alanları: Evrensel Tasarım, Kapsayıcı Tasarım, Kullanıcı ve Mimari Mekan İlişkisi, Mekansal Organizasyon ve Biçimlendirme, Tasarım Bilgisi
 

Dr.Öğr.Üyesi Kübra Sultan ÖZDEMİR

Doktora: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları: Gıda işleme prosesleri, Biyoaktif bileşenlerin enkapsülasyonu, Gıdalarda ısıl işlem kontaminantları ve azaltma stratejileri, Meyve ve sebzelerin raf ömrünün uzatılması
 

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Ali SARIKAYA

Doktora: Kara Harp Okulu / Harekat Araştırması
Yüksek Lisans: Kara Harp Okulu / Harekat Araştırması
Lisans:  Kara Harp Okulu / Sistem Mühendisliği

Çalışma Alanları: Tedarik zincir ağı, stok planlama ve sezgisel teknikler.
 

Dr.Öğr.Üyesi Arda SÖYLEV

Doktora: Bilgisayar Mühendisliği, Bilkent Üniversitesi
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Işık Üniversitesi

Çalışma Alanları: Biyoenformatik ve hesaplamalı biyoloji algoritmaları; yeni nesil dizi hizalama (HTS), yapısal varyasyon keşfi, biyolojik ağlar, antik DNA

Dr.Öğr.Üyesi Banu TÜRKMEN KILINÇ

Doktora: Endüstri Mühendisliği, Concordia University
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Operations Research, Decision Support Systems, Revenue Management, Total Quality Management, Network Management
 

Dr.Öğr.Üyesi Burak YILMAZ

Doktora: Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Elektrik Mühendisliği, Fırat Üniversitesi

Çalışma Alanları: Otomatik Kontrol, Nonlineer Sistemler, Robotik,  Sayısal sinyal işleme, Sayısal Görüntü İşleme, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Biyomedikal Görüntü İşleme, Biyomedikal Sistemler, Hücresel Yapay Sinir Ağları,  Elektronik, Mikro İşlemci Temelli Sistemler, Gömülü Sistemler , Makine öğrenmesi ve uzman sistemler, sınıflandırma algoritmaları, Bulanık mantık, Yazılım Mühendisliği.
 

Misafir Akademik Personel

Prof.Dr. Saadettin Erhan KESEN

Doktora: Endüstri Mühendisliği - Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans:  Endüstri Mühendisliği - Selçuk Üniversitesi
Lisans: Endüstri Mühendisliği - Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Simülasyon, Çizelgeleme, Sistem Dinamikleri, Üretim ve Dağıtım Sistemlerinin Çizelgelenmesi, Matematiksel Modelleme, Meta-Sezgisel Yöntemler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi.
 

Prof.Dr. Şemsettin TÜRKÖZ

Doktora: Fizik Bölümü / Massachusetts Institute of Technology(MIT)-USA
Yüksek Lisans: Fizik Bölümü /University of Pennsylvania(UPenn)- USA
Lisans: Ankara Üniversitesi(Aü)-TURKİYE

Çalışma Alanları: Nükleer Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Hadron Fiziği, Kuvantum Electrodinamik
 

Doç.Dr. Rabia KÖSE DOĞAN

Doktora: Mimarlık/Selçuk Üniversitesi
Yüksek Lisans: Mimarlık/Karadeniz Teknik Üniversitesi
Lisans: İç Mimarlık/Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çalışma Alanları: İç Mimarlık, Mekan Tasarımı, İç Mekan Tarihi, Ofis Mekanları.
 

Dr.Öğr.Üyesi Fatih NAR

Lisans: Bilgisayar Öğretmenliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: Bilişim Sistemleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: Bilişim Sistemleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Paralel Hesaplama
 

Araştırma görevlileri

Arş.Gör. Duygu ALTUNKAYA

Yüksek Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi
 

Arş.Gör. Tolga GEDİKLİ

Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Devam ediyor
Lisans: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Optimizasyon, iş ve süreç geliştirme, iş etüdü
 

Arş.Gör. Hatice Kübra KARA

Doktora: Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü (devam)
Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Kimya

Çalışma Alanları: Akıllı malzemeler, Kontrollü ilaç salım sistemleri, Nanoteknoloji, Ayırma teknikleri
 

Arş.Gör. Cansu LEYLAK

Doktora: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devam ediyor
Yüksek Lisans: Biyoteknoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Gıda Biyoteknolojisi, öngörülebilir gıda mikrobiyolojisi, enkapsülasyon, probiyotik, gıdalarda raf ömrü çalışmaları.

Arş.Gör. Hasan Basri ÖKSÜZ

Yüksek Lisans: Akıllı Kontrol Sistemleri, Selçuk Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Robot Kontrolü, Otomatik Kontrol, Akıllı Kontrol Sistemleri, Optimizasyon Algoritmaları, Gömülü Sistemler, Yapay Zeka Algoritmaları
 

Arş.Gör. Gökçe ONUR

Yüksek Lisans: İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Selçuk Üniversitesi-Hacettepe Üniversitesi Ortak Program - Devam ediyor.
Lisans: İçmimarlık ve Çevre Tasarımı, Selçuk Üniversitesi - 2016

Çalışma Alanları: İç Mekânlarda Sürdürülebilirlik İlkeleri, Yavaş Şehir ve Sürdürülebilirlik, Fraktal Tasarımlar, Müzelerde Sergileme Teknikleri.
 

Arş.Gör. Şeyma Zeynep ÖZDOĞAN

Yüksek Lisans: Endüstri Mühendisliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Endüstri Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sistem Mühendisliği, Endüstriyel Sistem Analizi ve Tasarımı, Çok Kriterli Karar Verme
 

Arş.Gör. Hale İnci ÖZTÜRK

Doktora: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi – Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi
Lisans: Gıda Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi

Çalışma alanları: Gıda mikrobiyolojisi, Süt ve süt ürünleri teknolojisi, Probiyotikler ve prebiyotikler, Antioksidanlar, Biyoaktif peptidler
 

Arş.Gör. Sait ÖZTÜRKMEN

Yüksek Lisans: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Necmettin Erbakan Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları: Sayısal İşaret İşleme, Görüntü Analizi, Akustik Görüntüleme
 

Arş.Gör. Elif UYSAL

Yüksek Lisans: Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, KTO Karatay Üniversitesi - Devam ediyor
Lisans: Bilgisayar Mühendisliği, KTO Karatay Üniversitesi

Çalışma Alanları: Doğal Dil İşleme, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme
 

Arş.Gör. Merve YURDAKUL

Doktora: Kimya Mühendisliği, Selçuk Üniversitesi – Devam Ediyor
Yüksek Lisans: Kimya Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi
Lisans: Kimya Mühendisliği, Anadolu Üniversitesi

Çalışma alanları: Katalizör sentezi, biyokütleden enerji üretimi, nanoparçacık sentezi