Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN
E-Posta: munevver.sokmen@gidatarim.edu.tr
Tel: 03322235451
Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Ayça GEDİKOĞLU
E-Posta: ayca.gedikoglu@gidatarim.edu.tr
Tel: 03322235450
Fakülte Sekreteri
Üzeyir ESGİLLİ
E-Posta: uzeyir.esgilli@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 54 97