Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Hakkımızda

Bilgisayar Mühendisliği

Günümüz dünyasında en hızlı gelişen ve değişen disiplinlerden birisi Bilgisayar Mühendisliği’dir. Geçmişten günümüze doğru gelindiğinde Bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına girdiği görülmektedir. Gerek şirketler gerekse son kullanıcılar bilgisayarları yoğun şekilde kullanmaktadırlar.

Gelişen dünya artık bilgi toplumu olma yolunda ilerlemektedir. Verinin üretilmesi, saklanması, işlenmesi ve bilginin elde edilmesi süreçlerinde kuşkusuz en önemli aktörlerden birisi bilgisayar mühendisleridir.

Öğrencilerimiz, bölümümüzde sadece bilgisayar programlama, bilgisayar ağları, veri yapıları, yazılım mühendisliği ve veritabanı sistemlerini öğrenmiyorlar ayrıca mühendislik problemlerine çözüm geliştirirken ihtiyaç olan gereksinimlerin toplanması, analizi, tasarımı ve uygulamasını da öğrenmektedirler.

Bilgisayar bölümü olarak bizler teknolojiyi takip eden, mühendislik problemlerine çözümler getirebilen, elde ettiği bilgileri ürüne dönüştürmeyi hedefleyen bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.