Gıda Mühendisliği Bölümü

Hakkımızda

 Gıda Mühendisliği Bölümü

KGTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünün amacı ulusal ve uluslararası sanayi ve tarım sektörüyle işbirliği halinde, araştırma ve geliştirme çalışmalarını ürüne dönüştürebilen, gıda sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek gıda mühendisleri yetiştirmektir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Türkiye’nin gıda ve tarım alanındaki ilk ihtisas üniversitesidir. Başta Konya Şeker bünyesindeki çiftlikler ve AB Holding bünyesindeki sanayi kuruluşları olmak üzere, KGTÜ öğrencileri, birinci sınıftan başlayarak, çiftlik ve fabrikalarda gözlem, staj ve projeler yaparak, uygulamada deneyim kazanma avantajına sahip olacaklardır. KGTÜ ve AB Holding bünyesindeki fabrikaların laboratuvarlarında bulunan pilot tesislerde de üretimi gözlemleme ve bizzat uygulama şansına sahip olacak olan KGTÜ öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca kazandıkları deneyimler ve aldıkları bilimsel eğitim, uluslararası standartlarda en iyi okulların mezunlarıyla rekabet edebilmelerini sağlayacaktır.

KGTÜ’de eğitim dili İngilizcedir. Bu nedenle, KGTÜ Gıda Mühendisliği programı İngilizce eğitim veren az sayıda gıda mühendisliği bölümlülerinden biridir. Buna ilaveten, öğrencilerimiz yurt dışında anlaşmalı olunan üniversitelerden de online ders alma ve uluslararası alanda değişim programları ile yurtdışında da eğitim alma olanaklarına sahip olacaklardır. Bölümümüzün öğrencilerine lisans eğitiminin başından başlayarak sosyal sorumluluk projeleri, zorunlu sosyal ve kültürel dersler, disiplinler arası projelerde yer almak ve üniversite ve fakülte ortak dersleri ile farklı disiplinlerdeki öğrencilerin kaynaşması sağlanacak, öğrencilere meslekleri hakkında ve sorumluluk sahibi bireyler olarak, çok geniş bir perspektiften hayata bakabilme olanağı sağlanacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü, gelişen endüstri ve teknoloji açısından teknik alanlar içinde en başta gelen mühendislik dallarından biri olup akademik ve teknolojik gelişmelere açık bir mühendislik dalıdır. Bölüm hem teknolojik altyapı, hem akademik kadro altyapısı olarak gıda mühendisliği alanında akademik çalışmalar ve üniversite-sanayi işbirliği ile ARGE projeleri yürütme kapasitesine sahiptir. Öğretim üyeleri gıda bilimi ve teknolojisinde olan gelişmeleri yakından takip etmekte olup, yeni gıda ürünleri, gıdaların raf ömrünün uzatılması, gıda güvenliği ve kalite kontrol konularında topluma katkısı olacak projeler üreteceklerdir.