Dekanın Mesajı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin temel amacı, başta Ülkemiz olmak üzere insanlığın problemlerine ve ihtiyaçlarına teknik çözümler sunmak üzere yeterli donanıma sahip, temel ve mesleki bilgilerini çok iyi kullanan, yenilikçi ve girişimci mühendisler yetiştirmektir.

 

Özel bir hedef doğrultusunda kurgulanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin bu hedeflere ulaşması için izleyeceği yollar şu şekilde belirlenmiştir:

 

  • Ülkemizde az sayıda üniversitenin uyguladığı bölüm değil fakülte seçme yöntemi ile öğrenci alınacaktır; Böylece öğrencilerimiz ilk 3 dönem ortak dersler alacaklar, bölümler tanıtılacak ve 3. dönem sonunda bilinçli olarak istediği bölümü seçme hakkına sahip olacaklardır. Ayrıca öğrencilerimize yan dal ve çift anadal eğitimi sağlandığından farklı bölümlerden yetkinlik sahibi olabilecektir.
  • Bilgiyi ürüne dönüştüren, yenilikçi fikirleri geliştirebilen fakülte olacağız; sadece bilgi ile yüklenmiş mühendisler değil araştıran, tasarlayan, bilgisini ürüne dönüştürebilen, üreten mühendisler yetiştireceğiz. Öğretim üyesi, ders ve laboratuvar altyapılarımız bu hedefe göre yapılandırılmıştır ve yapılandırılmaya devam etmektedir.
  • Sanayi ile işbirliği içinde çalışan, sanayi problemlerini bilen ve çözebilen mühendisler yetiştireceğiz. Bunun için, lisans eğitiminde yıl içinde sanayi projelerini alabilecek, sanayi ile iç içe çalışılacak ortamlar sağlanacaktır. Ayrıca sanayi stajlarımız daha uzun süreli tutulmuştur.
  • Girişimci öğrenci, özgüvenli, kendi başına iş yapabilen, fikir ve proje üretebilen mühendisler yetiştirme hedefimiz bütün derslerimizin temel hedefi olacaktır. Kurulacak Teknokent/Ar-ge merkezimizde öğrencilerimize şirket kurma kolaylıkları sağlanacaktır. Öğrencilerimiz, Ülkemizin bilgiye dayalı ekonomiye geçişimizde etkin mühendisler olacaklardır.
  • Laboratuvarlarımız tüm öğrencilerimize açık olacak, fikirlerini ve projelerini uygulamalarında maddi ve bilimsel destek sağlanacaktır.
  • Öğrencilerimizi liderlik vasfı taşıyan, proje liderliklerine talip mühendisler olarak yetiştirmek için dersler düzenlenmiştir. Seminerler ve davetli konuşmacılarla öğrencilerimize bu özellik kazandırılacaktır.
  • Fakültemiz eğitim dili İngilizcedir. Böylece uluslararası işbirlikleri sağlanacak, öğrenci değişimleri sağlanacak, uluslararası dersler izlenebilecek, teknolojiyi izlemek ve uluslararası düzeyde Ülkemizi temsil edebilecek donanımlı ve yetkin mühendisler yetiştirmek kolaylaşacaktır.
  • Bütün derslerimiz uluslararası eşdeğerliklere uygun şekilde hazırlanmıştır ve mezun olan öğrencilerimizin her ülkede eşdeğer sayılacağı kalite yönetim sistemine uygun olarak eğitim-öğretimimiz yapılacaktır.
  • Eğitim öğretimimiz öğrenci temelli olacaktır. Fakültemizde her bir öğrencimizin fikirleri ve önerilerinin dikkate alınacağı bir yönetim ve eğitim öğretimi geliştirme modeli uygulanacaktır.
  • Hali hazırda kurulan kulüpler vasıtasıyla özel bilgilendirme ve kariyer günleri düzenlenerek mühendis adaylarının sosyal becerileri artırılacaktır.

 

Bu hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışacağımız, birlikte tasarlayıp bilgilerimizi, fikirlerimizi ürüne dönüştüreceğimiz çok değerli kendine güvenen öğrencilerimizi bekliyoruz.

 

Saygılarımla.

Prof.Dr. Ali KILIÇ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.