Fakülte Kurulları

MMF FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN (Dekan)
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN (Profesör Üye)
Prof. Dr. Güzin KONUK (Profesör Üye)
Doç. Dr. Ali KILIÇ (Doçent Üye)
Doç. Dr. Mahmut Deniz YILMAZ (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Erinç BAHÇEGÜL (Doktor Öğretim Üyesi Üye)
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN (Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Güzin KONUK (İç Mimarlık Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. H. Deniz BAŞDEMİR (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Mahmut Deniz YILMAZ (Biyomühendilik Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Kasım ÖZTOPRAK (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Gonca BİLGE (Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)
MMF FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN (Dekan)
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN (Profesör Üye)
Prof. Dr. Sencer BUZRUL (Profesör Üye)
Doç. Dr. Mahmut Deniz YILMAZ (Doçent Üye)
Doç. Dr. Ali KILIÇ (Doçent Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Erinç BAHÇEGÜL (Dr. Öğr. Üyesi Üye)