Biyomühendislik Bölümü Öğrencimizin 3 Boyutlu Baskı Uygulamalarını Konu Alan Projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Biyomühendislik Bölümü Öğrencimizin 3 Boyutlu Baskı Uygulamalarını Konu Alan Projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı Üniversitemiz Biyomühendislik Bölümü öğrencilerinden Sümeyye Narin’in, Gıda Mühendisliği Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi Sevil Çıkrıkcı Erünsal danışmanlığında TÜBİTAK’a sunmuş olduğu “Modifikasyona Uğratılmamış Aljinat Polimeri Kullanarak Fotojelleşebilir 3D Aljinat Jellerin SLA Baskıda Üretiminin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Bu çalışmadaki amaç, aljinat bazlı jel çözeltilerin SLA bazlı yazıcı kullanılarak fotojelleştirilmesi için yeni formülasyonların araştırılması ve farklı geometrik şekillerde üretilecek bu jellerin yapay biyolojik sıvıda bozunma çalışmalarının gerçekleştirilmesidir. Böylece geleneksel yöntemlerle yapımı zor, üç boyutlu farklı şekillerin (yara örtüsü, yapay doku ve organ veya kişiye özel şekillerde ilaç tasarımları gibi) özel hedefe yönelik olarak zenginleştirilmesi ve analizlerinin devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencimizi ve danışmanını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.