İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz için Proje Dersi Kapsamında “Müzelerde Etkileşimli Sergileme Teknikleri” İsimli Seminer Düzenlendi

İç Mimarlık Bölümü Öğrencilerimiz için Proje Dersi Kapsamında “Müzelerde Etkileşimli Sergileme Teknikleri” İsimli Seminer Düzenlendi Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinin IMB2000 İç Mimari Proje-II dersi kapsamında “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Ofisi” konulu projeyi çalışmaları ve bu projede çağdaş sergileme tekniklerinden faydalanmaları beklenmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz online eğitim sistemi üzerinden davet edilen Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Ali Akçaova tarafından 29 Mart 2021 Pazartesi günü öğrencilere “Müzelerde Etkileşimli Sergileme Teknikleri” isimli sunum örnekler üzerinden anlatıldı ve öğrencilerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları da sağlandı.

Ders içi etkinliğe ikinci sınıf öğrencilerimiz ve bölüm öğretim üyelerimiz katıldı. Seminer sonunda, İç Mimarlık Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Güzin Konuk tarafından Arş. Gör. Ali Akçaova’ya teşekkür belgesi online olarak takdim edildi.