Üniversitemiz Psikoloji Bölümü 4.Sınıf Öğrencileri, “Mezuniyet Projesi II’ Dersi Kapsamında Poster Bildiri Sunumu Düzenledi

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü 4.Sınıf Öğrencileri, “Mezuniyet Projesi II’ Dersi Kapsamında Poster Bildiri Sunumu Düzenledi Fakültemiz Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ders müfredatlarında yer alan "Mezuniyet Projesi II" dersi kapsamında hazırlamış oldukları araştırma çalışmalarını, KGTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinin paylaşımına açmak üzere merkez bina fuaye alanında poster bildiri sunumu düzenlendi.