Mühendislik Programları

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki lisans eğitim sistemi, genelden ihtisaslaşmaya giden ve uygulama ağırlıklı bir biçimde tasarlanmıştır. Üniversite sınavı sonrasındaki tercihlerine göre öğrenciler, üniversite bünyesinde bulunan üç farklı fakülteden birisine yerleştirilecektir. Mühendislik Programlarını tercih edip üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler 38 hafta süren İngilizce Hazırlık programına dâhil olurlar. İngilizce yeterliğini kazandıktan sonra, üniversitemizde uygulanan T-Biçimi eğitim sistemine göre ilk üç dönem tüm Mühendislik Programları öğrencileri ortak bir programı takip eder. İlk üç dönemi başarı ile tamamlayan öğrenciler, dördüncü dönem başında, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan Fakülte bünyesinde yer alan diploma programlarından devam etmek istedikleri programı (bölümü) tercih eder ve geçiş yaparlar. İlk üç dönemin ortak olması farklı disiplinlere ilgi duyan öğrencilerin ortak dersler alarak farklı alanlarla ilgili geniş bir bakış açısına sahip olmaları sağlanır. Diploma programında başarılı oldukları takdirde 5. Dönem başında, dilerlerse, koşulları sağlaması şartıyla, bir diğer diploma programında çift ana dal eğitimine başlayabilirler. İlk üç dönemin ortak olması nedeniyle çift ana dal programında başarılı olma şansları yüksektir.

Kısaltmalar: T=Haftalık Teorik Ders Saati; U=Haftalık Uygulama Ders Saati; K=Dersin Kredisi; AKTS=Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi

Abbreviations: T=Theoretical weekly hours; P=Practical weekly hours; C=Credits in Turkish System; ECTS= European Credit Transfer System

 
1. Yarıyıl/ 1th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS/
ECTS
Statüsü/
Status
CENG-1000 Bilgisayar Okuryazarlık
Computer Literacy
0 0 0 1 Zorunlu/
Required
UNIV-1001 İngilizce I
English I
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
UNIV-1005 Matematik I
Calculus I
4 0 4 6 Zorunlu/
Required
UNIV-1007 Kimyada Kavramlar
Concepts in Chemistry
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
UNIV-1011 Sosyal Sorumluluk
Social Responsibility
0 2 0 2 Zorunlu/
Required
UNIV-1015 Türk Dili ve Edebiyatı I
Turkish Language and Literature I
2 0 0 2 Zorunlu/
Required
UNIV-1017 İş Sağlığı ve Güvenliği
Occupational Health and Safety 
2 0 0 3 Zorunlu/
Required
UNIV-1019 Fizik I
Physics I
3 2 4 6 Zorunlu/
Required
UNIV-1021 Kimya Lab
Chemistry Lab
0 2 1 2 Zorunlu/
Required
TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS 15 30  
2. Yarıyıl/ 2th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS/
ECTS
Statüsü/
Status
CENG-1004 Programlamaya Giriş
Introduction to Programming
2 0 2 3 Zorunlu/
Required
UNIV-1002 İngilizce II
English  II
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
UNIV-1006 Matematik II
Calculus II
4 0 4 6 Zorunlu/
Required
UNIV-1008 Biyolojide Kavramlar
Concepts in Biology
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
UNIV-1016 Türk Dili ve Edebiyatı II
Turkish Language and Literature II
2 0 0 2 Zorunlu/
Required
UNIV-1020 Fizik II
Physics II
2 2 3 6 Zorunlu/
Required
UNIV-1022 Gıda ve Tarım Uygulamaları
Food and Agriculture Applications
0 2 1 1 Zorunlu/
Required
UNIV-1032 Teknik Çizim
Techinical Drawing
0 2 1 2 Zorunlu/
Required
UNIV-1024 Kariyer Planlama
Career Planning
2 0 2 2 Zorunlu/
Required
TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS 19 30  
3. Yarıyıl/ 3th Semester
Kodu/Code Dersin Adı/Course Title T/T U/P K/C AKTS/
ECTS
Statüsü/
Status
BENG-2001 Endüstriyel Materyaller
Industrial Materials
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
CENG-2001 C Programlama
C Programming
2 2 3 4 Zorunlu/
Required
ECOD-2013 Ekonomiye Giriş
Introduction to Economics
3 0 3 4 Zorunlu/
Required
UNIV-2003 Olasılık ve İstatistik
Probability and Statistics
3 0 3 5 Zorunlu/
Required
UNIV-2005 Bilimsel Teknik Yazım ve Sunum
Scientific Technical Writing and Presentation
2 0 2 3 Zorunlu/
Required
UNIV-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Principles of Atatürk and History of Turkish Revolution I
2 0 0 2 Zorunlu/
Required
UNIV-2017 Diferansiyel Denklemler
Differential Equations
4 0 4 6 Zorunlu/
Required
UNIV-2019 Mühendislik Oryantasyon
Engineering Orientation
2 0 0 2 Zorunlu/
Required
TOPLAM KREDİ/TOTAL CREDITS 18 30