Endüstri Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr. Ali KILIÇ

Prof.Dr. Ali  KILIÇ

Doktora: Teknoloji Yönetimi (Milli Savunma Üniversitesi)
Yüksek Lisans: Teknoloji Yönetimi (Milli Savunma Üniversitesi)
Lisans: Sistem Mühendisliği (Milli Savunma Üniversitesi)

Çalışma Alanları: Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ulusal ve Sektörel İnovasyon Sistemleri, Teknoloji Yönetimi, Teknoloji Transferi, Ar-Ge Yönetimi, İnovasyon Sistemleri ve Girişimcilik, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi, Savunma ve Tarım Teknolojileri, Teknoloji İzleme ve İstihbaratı, Teknoloji Yol Haritaları, Teknoloji Tahmin ve Öngörü Çalışmaları.  

Kısa Özgeçmiş:

Prof. Dr. Ali Kılıç lisans derecesini Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği Bölümünden 1995 yılında aldıktan sonra TSK’de çeşitli yöneticilik görevleri sürdürmüş, 2004 yılında Yüksek Lisans (MSÜ) ve 2009 yılında Doktora çalışmalarını (MSÜ) tamamlamıştır. 1995-2018 yılları arasında TSK’de yöneticilik ve proje subaylıkları yaptıktan sonra 2018 yılında emekli olmuştur. Halen KGTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyeliği görevini yürütmekte ve üniversite-sanayi işbirliği, üniversite öğrencilerine girişimcilik ve yöneticilik, teknoloji yönetimi kapsamında çalışmalar yapmaktadır.
 

İletişim Bilgileri

Merkez Kampüs
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080 Meram / KONYA
Telefon: 03322235356
E-posta: ali.kilic@gidatarim.edu.tr

CV - Akademik Sayfa

CV YÖK Akademik

Seçilmiş Yayınlar

  1. KILIÇ Ali, EREN Hakan, GÜRSOY Ali (2014). Yenilikçilik Faktörlerinin Örgütlerin Vizyon ve Misyon İfadelerindeki Varlığı; Fortune Türkiye İlk 100 Firma Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(4), 36-68. (5 Citations)
  2. EREN Hakan, KILIÇ Ali (2013). Örgütlerde Yenilikçilik Ortamı: Özellikli Bir Sektör Olarak Savunma Sanayinde Durum. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (3), 221-244. (4 Citations)
  3. Sakarya Fahri, KILIÇ Ali, Eren Hakan (2016). Firmalarda Özümseme Kapasitesini Etkileyen Faktörler: Teknopark Firmaları Örneği. NWSA Social Sciences. 11(4), 288- 311. (1 Citation)
  4. KILIÇ Ali, Çakmak Tanyel, Eren Hakan, Sakarya Fahri (2016). Technology Intelligence Process in Technopark Firms: An Empirical Research in Turkey. International Journal of Economics and Finance Studies. 8(1), 74-100.