Endüstri Mühendisliği Bölümü

Hakkımızda

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Bölümümüzün temel amacı:
  • İmalat ve/veya hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması ve denetimi, iyileştirme ve sürdürülebilirlik etkinliklerinde; sistem analizi ve sorunların teşhisi, problemlerin modellenerek tanımlanması, alternatif çözümlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve seçilen çözümlerin uygulanması aşamalarına değer katan,
  • Sistem yaklaşımıyla kurum ve işletmelerde değişim yönetimine katkı veren,
  • Yönetişim becerileri ile paydaşların etkin katılımını sağlama ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenme nitelikleriyle disiplinler-arası takımlarda yer alan,
  • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, teknolojideki gelişmeleri izleyen ve edindiği bilgi birikimini iş hayatına aktaran, gıda, tarım, lojistik ve diğer alanlarda kaynakların etkin kullanımını sağlayacak, etkin ve verimli çalışan sistemler kuracak ve geliştirecek Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşabilmek için hazırlanmış derslerde teorik bilgiler uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde aktarılmaktadır. Üniversite olarak temel felsefemiz araştırmacı, merak eden, bilgisini uygulamaya dönüştüren, öğretim üyelerimizin yönlendirmesi ile ‘öğrenmeyi öğrenen’ mezunlar yetiştirmektir. Anadolu Birlik Holding bünyesinde yer alan 40’ın üzerindeki işletmede uygulamalı ders dönem projeleri, yaz stajları ve Ar-Ge projelerinde ‘öğrenci araştırmacı’ olarak çalışma olanakları Üniversite-Sanayi işbirliklerinin yaratılması ve sürdürülmesine büyük katkılar sağlamaktadır.

Bölümümüz ilk mezununu bu yıl vermiş ve diplomasını aldığı gün Anadolu Birlik Holding bünyesinde işe başlamıştır.