İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerimiz Gökçe Onur Karabulut ve Halil Yasin Dilek, Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tarafından Düzenlenen Seminerlere Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı

İç Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlilerimiz Gökçe Onur Karabulut ve Halil Yasin Dilek, Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tarafından Düzenlenen Seminerlere Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı İç Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerimiz Gökçe Onur Karabulut ve Halil Yasin Dilek, Selçuk Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tarafından “Estetik” dersi kapsamında düzenlenen seminer etkinliklerine davetli konuşmacı olarak katıldılar.

Arş. Gör. Gökçe Onur Karabulut seminere “Müzelerde Çağdaş Yaklaşımlar” başlıklı çalışması ile katılırken Arş. Gör. Halil Yasin Dilek “İç Mimarlıkta Dijitalleşme” başlıklı çalışması ile seminerde katılımcılarla buluştu.