İç Mimarlık Bölümü

Hakkımızda

 İç Mimarlık Bölümü

Üniversitemizde 2019 yılında kurulmuş olan İçmimarlık Bölümü, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, mesleki açıdan yetkin, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yapıcı, araştırmacı, girişimci ve üretken iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim öğretim süresinde iç mimar adaylarına, tasarım sürecinin bireysel bir eylem alanı olduğu kadar ekip işi olduğu algısı uygulamalar sırasında benimsetilmektedir. Program sonrası mezun olan öğrencilerin, çevreye duyarlı, kültürel değerlerinin farkında olan ve bunları koruma bilinci taşıyan, mesleğine saygılı ve tasarım heyecanı taşıyan bireyler olarak iş hayatlarına devam etmesi bölümün en temel hedefidir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çatısı altında gelişecek olan bölüm, Genel içmimarlık eğitiminin yanı sıra gıda ve tarım odaklı eğitim sistemi ile tüm fakülte ve bölümler arası entegrasyonu sağlar.

Bu hedeflere ulaşabilmek için oluşturulan öğretim programında teorik bilgiler uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde aktarılacaktır. Program derslerin tamamlayan öğrenciler:

  1. İki ve üç boyutlu düşünme becerisini kazanır.
  2. Estetik kaygısı taşıyarak kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veren, fonksiyonel, konforlu mekânları oluşturur ve tasarımlarda bilimsel verileri ve teknik verileri kullanır.
  3. Yönetimi ve sürdürülebilirliğin unsurlarını bütünleştirir ve problemleri sosyokültürel, estetik, ergonomik ve teknolojik bakış açılarıyla ele alarak tasarım yapabilir.
  4. Fizyolojik ve psikolojik açıdan sağlıklı, özgün, işlevsel, çevreye uyumlu, çevresel donanım ve ihtiyaçları dikkate alarak ekonomik çözümler ortaya koyar.
  5. Tasarım problemlerini oluşturur, değerlendirir ve tasarım sürecini yönetme becerisini oluşturur.
  6. Tasarımlarda teknolojiyi kullanarak etkili sunum teknikleri geliştirir.
  7. Akıllı şehirler, akıllı köyler ve akıllı üretim tesisleri (çiftlikler, fabrikalar, gıda işleme, siber fiziksel sistemler, fabrika mimarlığı vb.) planlayabilecek eğitimi almış olur.
  8. Disiplinler arası ortak çalışabilme bilincini oluşturur.
  9. Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alabilme becerisini oluşturur.